Historia Parafii

 

          Na samym początku warto wspomnieć o uroczystości poświęcenia Kościoła Luterańskiego w Kościerzynie (Berent), która odbyła się w środę, dnia 18 kwietnia 1894 roku, jak podaje specjalnie wydrukowany na tę okoliczność świąteczny program uroczystości.

 

          Świątynia ta służyła tutejszym wiernym wyznania ewangelickiego do 1945 roku. Po II wojnie światowej ten poewangelicki kościół pod wezwaniem Św. Jana Nepomucena przeznaczony został dla młodzieży jako kościół szkolny.

 

         Zmartwychwstańcy przybyli do Kościerzyny na prośbę ówczesnego Ordynariusza Diecezji Chełmińskiej Biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego, który pragnął powierzyć im opiekę nad opuszczonym poewangelickim kościołem oraz nad dziećmi i młodzieżą szkolną w Kościerzynie. Zmartwychwstańcy stawili się w mieście 4 lipca 1947.

 

         Pierwsi przybyli ksiądz Jan Müller CR i ks. Władysław Piaskowski CR, do których w krótkim czasie dołączył ks. Ludwik Jurzak CR. Uroczyste wprowadzenie Zmartwychwstańców i przekazanie kluczy do kościoła Św. Jana Nepomucena pierwszemu rektorowi ks. Janowi Müllerowi CR odbyło się 1 września 1947 roku przez samego ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza Józefa Kowalskiego. Księża Zmartwychwstańcy nie zrażając się napotykanymi w swej pracy trudnościami od samego początku zabrali się gorliwie do pracy duszpasterskiej i katechetyczno - wychowawczej. Wieloletnia, ofiarna i gorliwa praca sprawiła, że Biskup Ordynariusz Kazimierz Józef Kowalski dekretem z dnia 30 lipca 1971 roku ustanowił przy kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie Ośrodek Duszpasterski na prawach parafialnych, wydzielając jego terytorium z Parafii Świętej Trójcy. Pierwszym rektorem Ośrodka został ks. Władysław Piaskowski CR

 

        Dnia 17 marca 1976 roku Ksiądz Biskup Ordynariusz Bernard Czapliński wydał dekret ustanawiający Parafię pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie z mocą od 1 kwietnia 1976 roku.

 

Pierwszym Proboszczem nowo utworzonej parafii został ks. Mieczysław Czubaj CR.

Kolejnymi proboszczami tej parafii byli:

 

•        ks. Witold Hryniewicki CR - 1980 do 1983

•        ks. Julian Papież CR - 1983 do 1992

•        ks. Andrzej Napiecek CR - 1992 do 2001

•        ks. Jerzy Rolka CR - 2001 do 2007

•        ks. Ryszard Bazylak CR –  2007 do 2010

•        ks. Ryszard Pacholec CR – od 2010 do 2022

 *           ks. Ryszard Bała CR – od 2022 

 

          Korekta granic parafii, polegająca na powiększeniu terytorium parafii, została przeprowadzona i obowiązuje od 1 grudnia 1996 roku na mocy Dekretu Biskupa Peplińskiego Jana Bernarda Szlagi.

 

          Biblioteka parafialna po 23 latach pracy i funkcjonowania liczy 6920 tomów, a korzysta z niej 299 stałych czytelników. Są to dzieci, młodzież, studenci i dorośli. Na uwagę zasługuje również organizowane w tutejszym kościele uroczystości jubileuszowe jak: obchody 50-lecia pracy duszpasterskiej księży Zmartwychwstańców w Kościerzynie (5.10.1997), srebrny jubileusz istnienia Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w 2001 roku, czy kolejna 50 rocznica uroczystego poświęcenia ołtarza głównego i zmiany tytułu kościoła św. Jana Nepomucena na Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczystość miała miejsce w dniu 21 kwietnia 2003 roku. Z tej okazji w domu katechetycznym "LOGOS" zorganizowana została wystawa obrazująca historię tutejszego kościoła i księży Zmartwychwstańców pracujących w Kościerzynie.

 

           Na zakończenie tej krótkiej informacji parafii należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny element pracy tutejszych księży, to jest, dbałość o kościół i jego wyposażenie. Od samego początku remontowano, odnawiano i wprowadzono nowe elementy do kościoła. Wybudowano również całkowicie od podstaw dwa nowe budynki, z których jeden to dom zakonny zmartwychwstańców, drugi zaś dom katechetyczny "Logos".

 

          Ostatnim takim zadaniem był remont kapitalny organów, które dla zachowania wartości historycznych i pięknego brzmienia należało koniecznie poddać renowacji i konserwatorskiemu, pieczołowitemu remontowi. Przygotowania do tego zadania trwały prawie rok, a zainaugurował je uroczysty koncert organowy w wykonaniu profesora Romana Peruckiego i jego żony Marii Peruckiej, który odbył się w tutejszym kościele 3 maja 2002 roku. Koncert uświetnił swoją obecnością Honorowy Obywatel Miasta Kościerzyna Jego Ekscelencja Henryk Józef Muszyński, Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński. Renowacja została szczęśliwie zakończona.