WSPÓLNOTA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO  "GALILEA"

 

Jest wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną. Wspólnota rozwija się dzięki łasce Ducha Świętego, który daje nam moc do osobistego nawrócenia
i służby, dla zmartwychwstania innych.   Nasze powołanie to ewangelizacja, dlatego rozwój Wspólnoty związany jest ściśle z włączeniem się
w nurtKerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji.

Opiekun ks. Ryszard Bała CR

         Spotkania odbywają się w niedziele o godz. 19:00 w budynku „Logos” w sali na piętrze, zapraszamy wszystkich chcących przyłączyć się do nas.