BRACIA ZEWNĘTRZNI 

 

         „Idea o powołaniu do życia instytucji „Braci Zewnętrznych” Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa zrodziła się w umyśle Bogdana Jańskiego. Po nawróceniu uświadomił on sobie, że obowiązek dążenia do doskonałości spoczywa nie tylko na duchownych i zakonnikach, lecz również na ludziach świeckich. Zakładając nowe zgromadzenie nie chciał poprzestać tylko na jednej jego formie  zakonnej, lecz uważał,  że do odnowy religijnej należy włączyć wszystkich katolików. Tą myśl kontynuowali jego uczniowie: O. Piotr Semenko i O. Hieronim Kajsiewicz. O. Semenko napisał reguły dla „Braci Dobrej Woli”. Instytucja Braci Zewnętrznych z biegiem lat upadła. Nie umarła jednak sama idea. W latach 70-tych Zmartwychwstańcy w Polsce reaktywowali instytucję Braci Zewnętrznych.”(Statuty BZ)

      W 1979 roku w Poznaniu ówczesny Przełożony Prowincjalny O. Jerzy Smoliński CR powołał do piastowania funkcji Moderatora Braci Zewnętrznych w Prowincji Polskiej O. Mariana Traczyńskiego CR, który poprzez Proboszczów i Przełożonych poszczególnych Domów rozpoczął pracę formacyjną z kandydatami na Braci Zewnętrznych. Byli nimi ludzie związani z parafiami zmartwychwstańczymi, często wykonującymi potrzebne prace przy domach zgromadzenia, kościołach, byli ministranci lub po prostu przyjaciele zgromadzenia.

Kolejnymi Moderatorami Prowincjalnymi byli: O. Ireneusz Hanzewiak CR – 1983-1992r., O. Gerard Janikowski CR – 1992-2011r. i od 2011 roku O. Tadeusz Gajda CR.

BRACIA ZEWNĘTRZNI W KOŚCIERZYNIE

W Kościerzynie taką formację prowadził O. Witold Hryniewicki CR do 1981 roku i później O. Stanisław Suwała CR do 1984 roku, O. Lucjan Krawiec CR do roku 1986, O. Zbigniew Kozielec CR do roku 1987, O. Marian Traczyński CR do 1993 roku, O. Andrzej Napiecek CR do 1998 roku, O. Kazimierz Kryzel CR do roku 2001, O. Jerzy Rolka CR do roku 2007, O. Józef Domoradzki CR do roku 2014, O. Stanisław Pankiewicz CR do roku 2016, O. Ryszard Pacholec CR do roku 2022 i od roku 2022 po dzień dzisiejszy O. Ryszard Bała CR.

Dziś mija już 40 lat od tamtych wydarzeń. Wspólnota „rozrosła” się do kilkunastu osób – młodych i starszych, różnych profesji zawodowych i miejscach w życiu społecznym.

Może ktoś zadać pytanie czy w dzisiejszym świecie ten rodzaj wspólnoty ma rację bytu, czy jest potrzebny, czy wypełnia misję, do której jest powołana?

Odpowiedź brzmi TAK. Skoro Pan Bóg pozwolił służyć sobie przez Braci Zewnętrznych taki okres czasu, to widzi w tym swój cel, jesteśmy Mu potrzebni, chce się nami posługiwać i winniśmy Mu wdzięczność. 

SPOTKANIA – I CZWARTEK MIESIĄCA– MSZA ŚWIĘTA O GODZ. 18:00 I SPOTKANIE FORMACYJNE

MODERATOR –  KS. RYSZARD BAŁA CR

Strona Braci Zewnętrznych: www.bzcr.cba.pl