KS. RYSZARD BAŁA CR - PROBOSZCZ I PRZEŁOŻONY DOMU ZAKONNEGO

Urodzony -  16.12.1961

Wstąpienie do Zgromadzenia  - sierpień 1980

Pierwsze śluby - 15.08.1981
Śluby wieczyste - 8.12.1984
Święcenia kapłańskie - 23.05.1987
Miejsca posługi duszpasterskiej:
- Bytom Szombierki
- Poznań - Dąbrówki /V-rektor NSD/
- Kościerzyna
- Poznań - Dąbrówki /kapelan szpitala/
- Poznań - Głogowska /kapelan Sióstr Zmartwychwstanek/
- Kościerzyna