KS. RYSZARD BAŁA CR - PROBOSZCZ I PRZEŁOŻONY DOMU ZAKONNEGO

Czytaj więcej...

KS. MARIUSZ KINIORSKI  CR  

Czytaj więcej...

KS. MARCIN ĆWIEK  CR  

Czytaj więcej...

BR. STEFAN PAWLUCZUK CR  - ZAKRYSTIANIN

Czytaj więcej...

KS. KAZIMIERZ SIWIEC CR

Czytaj więcej...

KS. RAFAŁ GOLINA CR

Czytaj więcej...