Ceremoniarze - 2016

 W miesiącu sierpniu po trzydniowych rekolekcjach trzej nasi parafianie: Marek Brandt, Paweł Grulkowski, Kacper Okoniewski zostali ustanowieni przez ks. bpa Wiesława Smigla ceremoniarzami.