I N T E N C J E   M S Z A L N E

20.08-27.08.2017

XX NIEDZIELA  ZWYKŁA – 20.08.2017

  6:30 – Za ++ Reginę Szarmach i z rodziny Felskowskich

  8:00 – Za ++ Bernarda, Emmę Anzlik, Edwarda, Marka Werochowskiego

  9:30 – Za + Anielę Topka w 1 rocznicę śmierci

11:00 – Za ++ Tadeusza Kaczmarek w 9 rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo

12:15 – W intencji Parafian i uczęszczających do naszego kościoła

18:00 – Za ++ Feliksa Cyrę w 16 rocznicę śmierci, Reginę i z rodziny

20:00 – Za ++ Mateusza Wendt, Edmunda Berth, Wacławę, Franciszka Wendt

PONIEDZIAŁEK – 21.08.2017

  7:00 – Za ++ Jana Gdaniec w 6 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron

  8:00 – Za + Łucję Kuper

18:00 – Za + Leona Sprawka w 6 rocznicę śmierci

W T O R E K – 22.08.2017

  7:00 – Za ++ Marię, Witolda, Gertrudę, Józefa i z rodziny

  8:00 – Za + Zbigniewa Bonieckiego

18:00 – Dziękczynno błagalna o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

              i zdrowie dla Sylwii i Rafała w 25 rocznicę ślubu

18:00 – Za + Wiesława Kosedę

Ś R O D A – 23.08.2017

   7:00 – Za ++ Tadeusza w 11 rocznicę śmierci, Władysławę i ich rodziców

   8:00 – Za + Helenę Turzyńską w 14 rocznicę śmierci

   8:00 – Za ++ Martę i Józefa Trzebiatowskich

18:00 – Zbiorowa do M. B. Nieustającej Pomocy

CZWARTEK – 24.08.2017

  7:00 – Ku Czci Ducha Świętego

  8:00 – Za ++ Teresę Szimikowską w 3 rocznicę śmierci

             i rodziców z obojga stron

  8:00 – Za + Mariana Werra – intencja od pracowników

             zakładu odzieży „Romi-s i Sara”

18:00 – Za ++ Jadwigę, Teofila Rybakowskich, Helenę,

              Kazimierza, Stefana i Stanisława

P I Ą T E K – 25.08.2017

  7:00 – Za + Ludwika Partyka

  8:00 – Za ++ Pawła w 15 rocznicę śmierci, Genowefę Gosz,

             rodziców i rodzeństwo z obojga stron

  8:00 – Za ++ Reginę i Floriana Milewczyk

18:00 – Za ++ Andrzeja Kamińskiego w 5 rocznicę śmierci, Urszulę i Zygmunta

S O B O T A – 26.08.2017

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

   7:00 – Za + Ludwikę Hamernik w 1 rocznicę śmierci

   8:00 – Za + Zygmunta Flis w 12 rocznicę śmierci

              i z rodziny Flis, Klawikowskich, Kełpin i Cygert

   9:30 – Za ++ Władysława, Jadwigę, Helenę i Alfonsa

  18:00 – Dziękczynno błagalna o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

               i zdrowie dla Lucyny i Arkadiusza Kobiela w 20 rocznicę ślubu

XXI NIEDZIELA  ZWYKŁA – 27.08.2017

  6:30 – Za ++ rodziców, Józefa w 19 rocznicę śmierci i Annę Węsierskich

  8:00 – Za + Marię Zwara

  9:30 – Dziękczynno błagalna o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

             i zdrowie dla Czesławy i Romana w 60 rocznicę ślubu

11:00 – Za ++ Gertrudę i Franciszka Kosznik

12:15 – W intencji Parafian i uczęszczających do naszego kościoła

18:00 – Za ++ Kazimierza Lipińskiego w 5 rocznicę śmierci, rodziców i teściów

20:00 – Za ++ Henryka Klinkosz, Weronikę, Franciszka i Czesława