I N T E N C J E   M S Z A L N E

21.05. –  28.05.2017

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA– 21.05.2017

  6:30 – Za ++ Reginę Szarmach w 14 rocznicę śmierci i z rodziny Szarmach i Freda

  8:00 – Za ++ Piotra Błaszczyka w 8 rocznicę śmierci i Maksymiliana Szczepańskiego

  9:30 – Za + Janinę Kisztelińską

11:00 – Za + Jana Modrzejewskiego w 3 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron

12:15 – W intencji PARAFIAN i wszystkich uczęszczających do naszego kościoła

16:00 – W intencji Dzieci obchodzących Rocznicę Komunii Świętej

18:00 – Za ++ Wandę i Benona Lindstet

PONIEDZIAŁEK – 22.05.2017

  7:00 – Dziękczynno-błagalna, o zdrowie, błogosławieństwo Boże,

             opiekę Matki Bożej dla rodziny

  7:00 – Za ++ męża Kazimierza i rodziców Helenę i Jana

  8:00 – Za ++ Apolonię w 5 rocznicę śmierci i Bernarda Lass

  8:00 – Za ++ Stanisława Wlaźlak, Jana, Agnieszkę,

               rodzeństwo i z rodziny Wenckich

18:00 – Za ++ Mariana Zaborowskiego w 5 rocznicę śmierci,

             rodziców Michała i Magdalenę

18:00 – Za ++ Krystynę Basendowską i Benignę Stalke

WTOREK – 23.05.2017

  7:00 – Za + Martę Damaszk – od sąsiadów

  7:00 – Za ++ Bernarda, Zofię i z rodziny Strahl

  8:00 – Za ++ Konrada Wojciechowskiego, Agnieszkę i Jerzego

  8:00 – Za + Władysława Żywickiego

18:00 – Za + Gerarda Zabrockiego w 4 rocznicę śmierci, Józefa, Benedykta

18:00 – Za ++ Stanisława Szmyt, Józefę, Leona Szmyt,

             Mariannę, Alfonsa Peplińskich i z rodziny

ŚRODA – 24.05.2017

  7:00 – Za ++ Joannę, Jana, Józefa i Annę Popowskich

  7:00 – Za + Bronisława Flisikowskiego w 2 rocznicę śmierci

  7:00 – Za ++ Agnieszkę i Henryka

  8:00 – Za ++ Joannę, Mariannę, Klarę, Bernarda i z rodziny

  8:00 – Za ++ Marię i Zygmunta Dargacz, Józefa, Annę Marchewicz,

              Antoniego, Annę Puzdrowskich

18:00 – Zbiorowa do M. B. Nieustającej Pomocy

CZWARTEK – 25.05.2017

  7:00 – Za ++ Annę, Eugeniusza, Kazimierza Giżewskich

             i rodziców z obojga stron

  7:00 – Za ++ Leona, Łucję i z rodziny

  8:00 – Za ++ Annę Gończ w rocznicę śmierci,

             Andrzeja i Zbigniewa Krzanowskich

  8:00 – Za + Mirosława Bielawskiego

18:00 – Za + Jana Kreft w 12 rocznicę śmierci

18:00 – Za ++ Mateusza Wendt, Edmunda Berth, Wacławę, Franciszka Wendt

PIĄTEK – 26.05.2017

  7:00 – Za ++ Helenę i Stanisława Modrzejewskich

  7:00 – Za ++ Marię i Antoniego Okoniewskich

  8:00 – Za ++ Annę, Józefa i z rodziny Węsierskich

  8:00 – Za ++ Jadwigę Słomińską i rodziców z obojga stron

18:00 – Za ++ Arkadiusza Czapiewskiego w 5 rocznicę śmierci, Stefana i z rodziny

18:00 – Za ++ Henryka Kerlin, Katarzynę, Reginę,

             Augustyna i Feliksa Chrapkowskich

SOBOTA – 27.05.2017

  7:00 – Za ++ Henryka Bigus w 3 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron

  8:00 – Za ++ Wandę i Benona Lindstet

  8:00 – Za + Hankę Grabowską

18:00 – Za ++ Bożenę, Wacława Łapkiewicz i Stefanię Sulicką

18:00 – Za ++ Katarzynę, Augustyna, Brygidę, Bronisława,

              Gertrudę Chrapkowskich, Reginę Omernik, Jacka, Henryka Kerlin

18:00 – Za + Mariannę w 17 rocznicę śmierci

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA– 28.05.2017

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

  6:30 – Za ++ Reginę i Jana Pawłowskich, Helenę Plata

  8:00 – Za ++ Martę i Alfonsa Cieszyńskich

  9:30Dziękczynno-błagalna – o Boże błogosławieństwo w zdrowiu,

             w nauce i życiu rodzinnym

11:00 – Za + Wandę Zaborowską w 16 rocznicę śmierci

12:15 – W intencji PARAFIAN i wszystkich uczęszczających do naszego kościoła

18:00 – Za ++ Józefa, Jerzego Formela, Kazimierza i dziadków z obojga stron