I N T E N C J E   M S Z A L N E

21.04 - 28.04.2019

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA – 21.04.2019

  6:30 – Za ++ z rodziny Stencel, Romańskich, Deja i Kosater

  8:00 – Za ++ Franciszka Stenka w 28 rocznicę śmierci,
             Anastazję i z rodziny Bigus i Stenka

  9:30 – Dziękczynno błagalna o Boże błogosławieństwo,
    opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Zdzisławy i Stefana w 40 rocznicę ślubu

  9:30 – Za + Jana Czucha w rocznicę śmierci

11:00 – Za ++ Wandę, Józefa Zaborowskich, rodziców, Zygmunta i Walentego

12:15 – W intencji Parafian i uczęszczających do naszego kościoła

18:00 – Za ++ Brunona Kiełpin, Annę Kazimierza Świeczkowskich
              i dziadków z obojga stron

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 22.04.2019

  6:30 – Za ++ Henryka Gołuńskiego, rodziców z obojga stron i rodzeństwo

  8:00 – Za ++ Annę, Jana Burandt, Bronisławę, Jana, Edmunda Zdrojewskich

  9:30 – Za ++ Eugeniusza, Annę, Kazimierza Giżewskich,
            Józefa, Ludwikę, Andrzeja, Wiesława Edel

11:00 – Za ++ Bolesławę, Władysława Żywickich, Martę, Maksymiliana Peplińskich

12:15 – W intencji Parafian i uczęszczających do naszego kościoła

18:00 – Za ++ Kazimierza Baranowskiego, Ludwikę i Marię

 

WTOREK– 23.04.2019

  7:00 – Za ++ Agnieszkę Wojciechowską, Konrada i Jerzego

  8:00 – Za ++ Edwarda i Zenona Cybulskich, Bernarda Stanek

  8:00 – Za ++ Emilię, Jana, Włodzimierę, Michała

18:00 – Za ++ Michała i Teresę Treder

18:00 – Za ++ Irenę, Józefa Olifer i Artura Kowalskiego


 
ŚRODA – 24.04.2019

  7:00 – Za ++ Annę, Klemensa Bronk

  7:00 – Za ++ Łucję Kuper, rodziców z obojga stron i rodzeństwo

  8:00 – Za ++ Edwina Pałasz w 5 rocznicę śmierci, Jana, Franciszkę Polak

  8:00 – Za ++ Zbigniewa w 10 rocznicę śmierci, Anielę,
             Jana, Krystynę, Danutę, Stanisława Zblewskich

16:00 – Bierzmowanie

18:00 – Zbiorowa do M. B. Nieustającej Pomocy

 

CZWARTEK– 25.04.2019

  7:00 – Za ++ Jana Półczyńskiego w 41 rocznicę śmierci i Annę

  8:00 – Za ++ Anastazję i Józefa Wołoszyk, Zygmunta i Jana

  8:00 – Za ++ Józefa, Helenę, Tadeusza

18:00 – Za ++ Władysława w rocznicę śmierci, Helenę i Andrzeja

18:00 – Za ++ Kazimierza Rybakowskiego, rodziców: Jadwigę i Teofila,
             Helenę, Stefana, Stanisława i wnuka Michała

 

PIĄTEK– 26.04.2019

  7:00 – Za ++ Stanisława i z rodziny Stencel

  8:00 – Za ++ Agnieszkę i Mieczysława

  8:00 – Za ++ Jerzego w rocznicę śmierci i rodziców:
             Agnieszkę, Jana, Bogdana, Tadeusza

18:00 – Za ++ Helenę, Jana Miotk i z obojga stron

18:00 – Za ++ Mateusza Wendt z okazji urodzin, Edmunda Berth,
            Wacławę i Franciszka Wendt

 

SOBOTA– 27.04.2019

  7:00 – Za + Danutę Narloch

  8:00 – Za + Krystynę Urbańską w 1 rocznicę śmierci

  8:00 – Za + Thrun Annę w 14 rocznicę śmierci

18:00 – Za + Antoniego Flis

18:00 – Za ++ Jadwigę, Józefa i Zbigniewa Peplińskich
             i z rodziny Juńskich i Peplińskich

 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA– 28.04.2019

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA

  6:30 – Za ++ Monikę, Józefa, Annę, Edwarda i dziadków z obojga stron

  8:00 – Za ++ Emmę, Bernarda Anzlik, Edwarda, Marka Werochowskich

  9:30 – Za ++ Pelagię, Bolesława, Alfonsa, Jadwigę,
             Władysława, Helenę, Łukasza, Agnieszkę

11:00 – Za ++ Józefa Formela, Jerzego, Kazimierza i Zygmunta

12:15 – W intencji Parafian i uczęszczających do naszego kościoła

18:00 – Za ++ Gerarda Stark i Mariusza