I N T E N C J E   M S Z A L N E

15.10 - 22.10.2017

XXVIII NIEDZIELA  ZWYKŁA – 15.10.2017

  6:30 – Dziękczynno błagalna o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

             i zdrowie dla Katarzyny

  8:00 – Za ++ Leona i Salomeę

  9:30 – Za ++ Jana Masłow w 39 rocznicę śmierci, Jadwigę i Włodzimierza

11:00 – Za ++ Gerarda Walk w 22 rocznicę śmierci i Marię Walk
              oraz rodziców z obojga stron i szwagrów

12:15 – O Błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Zdrowie dla Anny i Dzieci

18:00 – Za + Wiesława Lehmann

PONIEDZIAŁEK – 16.10.2017

  7:00 – Za ++ Jadwigę, Wandę, Jana, Zygmunta i z rodziny

  7:00 – Za ++ Edmunda Toczek, rodziców i brata Feliksa

  8:00 – Za ++ Edwina Pałasz, Jana, Franciszkę i Agnieszkę

  8:00 – Za ++ Jadwigę, Stanisława Piepiórka, Jadwigę, Czesława Gronczewskich

18:00 – Dziękczynno błagalna o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

             i zdrowie dla Ojca Gerarda w dniu Imienin

18:00 – Za ++ Elżbietę, Henryka Wojciechowskich
              oraz z rodzin Pfeiffer i Wojciechowskich

WTOREK – 17.10.2017

  7:00 – Za ++ Jadwigę, Bronisława Błażejewskich i Zygmunta Cygert

  7:00 – Za + Wernera Studzińskiego w 1 rocznicę śmierci

  8:00 – Za ++ Krystynę i Ryszarda

  8:00 – Za ++ Telesfora, Ludwikę i z rodziny

18:00 – Za ++ Irenę Jereczek i rodziców

18:00 – Za ++ Jadwigę, Wiktora Wojciechowskich,
              rodziców i rodzeństwo z obojga stron

ŚRODA – 18.10.2017

   7:00 – Za + Stanisława Szyca w 12 rocznicę śmierci

   7:00 – Za ++ Jana i Helenę Kłopotek

   7:00 – Za + Urszulę Gec – intencja od sąsiadów

   8:00 – Dziękczynno błagalna o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

             i zdrowie dla dzieci i wnuków

   8:00 – Za ++ Wandę, Edmunda Wierzba, Urszulę, Augustyna Szymańskich

18:00 – Zbiorowa do M. B. Nieustającej Pomocy

CZWARTEK – 19.10.2017

  7:00 – Za ++ Leokadię i Leona Treder

  7:00 – Za ++ Annę, Klemensa Bronk

  8:00 – Za + Wiesława Lehmann w 5 rocznicę śmierci

  8:00 – Za ++ Ludomirę, Zygmunta Troka i dziadków z obojga stron
18:00 – Za ++ Kazimierza i Teresę Szczapa, Annę Butowską

18:00 – Za ++ Martę, Franciszka, Marię, Stefana Duske

PIĄTEK – 20.10.2017

  7:00 – Za ++ Irenę, Romualda Bielawę, rodziców,
             rodzeństwo z obojga stron oraz Alicję Sikorską

  8:00 – Za + Leona Murglin w 19 rocznicę śmierci

  8:00 – Za ++ Jana Burczyk w rocznicę śmierci, Agnieszkę, Franciszkę i Józefa

18:00 – Za ++ Benignę Stalke i z rodziny

18:00 – Za ++ Franciszka Żywickiego w 8 rocznicę śmierci i Józefa Żywickiego

SOBOTA – 21.10.2017

   7:00 – Za ++ Stanisława Litwic w rocznicę urodzin,
              rodziców i rodzeństwo z obojga stron

   7:00 – Za ++ Władysława i Helenę Macholla i rodzeństwo

   8:00 – Dziękczynno błagalna o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

             i zdrowie dla Michała z okazji 23 rocznicę urodzin

   8:00 – Za + Stefana Lemańczyk w 2 rocznicę śmierci

  18:00 – Za + Jerzego Knyba w 7 rocznicę śmierci – za spokój jego duszy

  18:00 – Za ++ Reginę Omernik, Katarzynę, Augustyna, Brygidę,
            Bronisława, Gertrudę Chrapkowskich, Jacka, Henryka Kerlin i Feliksa

XXIX NIEDZIELA  ZWYKŁA – 22.10.2017

  6:30 – Za ++ Urszulę w 1 rocznicę śmierci, Klemensa i Romana Gruba

  8:00 – Za ++ rodziców Patoka i Półczyńskich oraz pokrewnych z rodziny

  9:30 – Za + Władysławę Małek w 13 rocznicę śmierci

11:00 – Za ++ Józefa Formelę i Edwarda Muńskiego

12:15 – W intencji Parafian i uczęszczających do naszego kościoła

18:00 – Za ++ Jadwigę w 17 rocznicę śmierci i Bolesława Bielawa

Dog