Mobile Joomla Template

 

PARAFIA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - KOŚCIERZYNA 

  

 logo

 

WYPOMINKI 2020

WTOREK: I – Modlitwa w Ogrójcu

Za ++ z rodziny Kulas: Łucję, Jana, Anastazję, Jana, Jakuba;  z rodziny Kulwikowskich: Katarzynę, Anastazję, Franciszka, Agnieszkę, Józefinę, Katarzynę, Stefanię, Franciszkę, Helenę, Praksedę;  z rodziny Skwierawskich: Józefinę, Walentego, Maksymiliana, Mariana;  z rodziny Okoniewskich: Antoninę, Michała, Mariannę;  z rodziny Pribnow: Gertrudę, Franciszka, Erykę, Franciszka;  z rodziny Gliszczyńskich: Martę, Jana, Stanisława;  z rodziny Szmidt: Augustynę, Piotra;  z rodziny Żynda: Mariannę, Romana; z rodzin: Jereczek, Roszkowskich, Kandyba, Sołończyk.

Jana, Annę i Piotra Cieszyńskich, Alfonsa i Klarę Żynda, Wernera Studzińskiego, Bolesława, Irenę, Kazimierza, Wiesława Cieszyńskich, Jana Werę.

Annę, Mariannę, Jana, Martę, Franciszka, Józefa, Zbigniewa, Bronisławę, Edmunda, Jana, Dorotę, Brunona, z rodziny, krewnych, znajomych, koleżanki i sąsiadów.

Męża Edwarda i syna Marka, z rodziny z obojga stron: Emmę i Bernarda, Gertrudę, Jana   i Agnieszkę, Erminę i Franciszka, Adelę i Mieczysława, Gerarda, Bernarda i Elżbietę, babcie, ciocie, dziadków, wujków i kuzynostwo; przyjaciół: Leokadię, Agnieszkę, Feliksa, Franciszkę, Jadwigę z mężem i synem, Marię, Józefa, Helenę, Antoniego, Krystynę  z mężem i synami, Helenę, Jana, Edwina, Teresę, koleżanki z pracy, wszystkich przyjaciół, znajomych i sąsiadów, Księży Zmartwychwstańców, dusze w czyśćcu cierpiące.

Stanisława, Martę, Alfonsa, Zdzisławę, Bronisława, Augustynę, Anastazego, Stefanię, Jana, Antoniego, Romana, Jadwigę, Marcelego, Urszulę, Anastazego, Felicję, Elżbietę, Onufrego, Władysława, Stefanię, Praksedę, Stefanię, Gertrudę, Konrada, Bronisławę, Gerarda, Jana, Agnieszkę, Stefana, Franciszka, Agnieszkę, Alfonsa, Krzysztofa, Mariannę, Irenę, Leona, Kazimierza, Zenona, Józefa, Helenę, Władysława, Marię, Zdzisława, Henryka, Antoniego, Marię, Renatę, Jana, Marię.

 

WTOREK:  II - Biczowanie

Rodziców Czapiewskich, Treder, rodziców chrzestnych, Annę, Feliksa, Lidię, Józefa, zmarłych z rodziny, dziadków z obojga stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

Rodziców Brzoskowskich i Gadomskich, męża Zygmunta, braci, szwagrów, siostrę Kazię, krewną Dankę, Jadwigę, krewnych z obojga stron, kapłanów, dusze w czyśćcu cierpiące.

Rodziców, teściów, wnuka Adriana, męża Franciszka, rodzeństwo z obojga stron, Ewę, Stanisława, Elżbietę, Helenę, Władysława, Jerzego, z rodziny Górnych, dusze w czyśćcu cierpiące.

 Z rodziny Ćwikałowskich, Alojzego, Helenę Gertrudę Blok, Jana, Urszulę Półczyńskich, Bernarda, Józefa, Helenę, Krystynę, Brygidę Pałasz, rodziców chrzestnych z obojga stron.

Stefana, Leopolda, Martę Stencel, Franciszka, Agnieszkę, Wiesława, Władysława, Agnieszkę Bosak, Brunona Bobrowskiego.

Z rodziny Podolskich, Romana, Rozalię, Zygmunta, Alfonsa, Romana, Janinę, rodziców chrzestnych z obojga stron, Jarosława Tomasiuk.

 

WTOREK:  III – Cierniem ukoronowanie

Józefa Kutella, Franciszka, Gertrudę, Stanisława, Jolantę Kutella, Szymona, Marię, Edmunda Brunieckich, Gerarda, Annę Tuszkowskich, Kazimierza, Ryszarda Stolc, Czesława Bobrowskiego, Huberta Plichta, sąsiadów z naszego bloku i wszystkich znajomych.

Wandę i Roberta Zielińskich, dziadków z obojga stron, Józefa i Stanisława Domian, Jasia Stark, Martę Kasprowicz, Jadwigę i Pawła Mania, Marię i Kazimierza Krol, wszystkich sąsiadów i znajomych.

Gertrudę i Maksymiliana Połom, Feliksa, Zofię i Jana Potrac, Aleksandra i Wojciecha Jereczek, Bernarda Hinc.

Henryka i Martę Aszyk, Leona, Martę, Zofię, Edwina, Jerzego, Bronisława, Mieczysława, Jadwigę, Pelagię, Stefana, Marię Słowik, Pawła, Rajmunda, Ryszarda, Teresę, Jana, Anetę.

Gerarda Zabrockiego, Waleskę, Józefa, Benedykta Zabrockich, z rodzin: Waśniewskich, Hinc, Kedrowskich, Lutszwager, Helenę i Edmunda Łukowicz.

Teodozję, Leona, Edmunda, wszystkich krewnych, z rodzin Pałasz i Gawin, Mariannę, Wojciecha, Gertrudę, Benedykta, Franciszka i Jana Jażdżewskich, wszystkich krewnych,   z rodziny Jażdżewskich.

Katarzynę, Krystynę, Ryszarda, Ulę, Leokadię, Tadeusza, Wincentego Skibińskich, Jadwigę, Jana, Mariannę, Ignacego Gawin, Katarzynę, Franciszka Cyrson, Ewę, Leokadię, Jadwigę, Pawła Dunst, Alojzego Blok, Stefanię i Stanisława Pek.

 

 WTOREK:  IV – Dźwiganie krzyża

Walerię, Franciszka, Elżbietę Kobierowskich, Zofię, Jana Karpińskich, Helenę, Marcina, Edmunda Kosznik, Urszulę, Stanisława Stobińskich, Piotra, Gintera Wrońskich, Księży Zmartwychwstańców, dusze w czyśćcu cierpiące.

Otylię, Bolesława, Eugeniusza, Iwonę, Juliannę i Józefa, Zofię i Franciszka.

Feliksa, Jacka, Marię, Henryka Kerlin, Katarzynę, Augustyna, Bronisława, Reginę, Feliksa, Franciszka, Gertrudę, Brygidę, Jana, Marię, Leokadię, Jadwigę, Józefa, Marię, Alojzego, Piotra, Radosławę, z rodzin: Chrapkowskich, Kropidłowskich, Stefańskich, Kerlin, Gawin, sąsiadów z ulicy Abrahama i Młodokaszubów, Urszulę i Jerzego Murglin, Franciszka, Barbarę, Wiesława, Agnieszkę, Jana, Lidkową, z rodziny Dejk, Stanisława, naszych kapłanów i nauczycieli, dusze w czyśćcu cierpiące.Marię  i Henryka Kerlin, Katarzynę, Augustyna, Feliksa, Jacka, Reginę, Jana, Bronisława, Brygidę, Jana, Leokadię, Jana, Jadwigę, Józefę, Stanisławę, Annę, wszystkie dusze pokrewne w czyśćcu cierpiące, Alfonsa, Zdzisława, z rodzin: Markowskich, Majkowskich, Kropidłowskich, dziadków z obojga stron, rodziców chrzestnych, wszystkie dusze pokrewne w czyśćcu cierpiące.

Jana Nadolnego, Bronisława Ziegert, Monikę i Zygmunta Rosińskich, Annę i Pawła Nadolnych, Helenę Meger.        

Ludwinię i Karolinę Gajur, Stanisława i Wojciecha Karwan, Borysa i Bronisława Gusarskich, Mikołaja i Wiktorię Baczyło, Wiktora i Michała Czekan.

 

WTOREK:  V – Śmierć na krzyżu

Wandę, Juliana, Andrzeja, Joannę, Romana, z rodzin Orlikowskich i Klaman, Teresę  i Franciszka, krewnych i znajomych, Księży Zmartwychwstańców, dusze w czyśćcu cierpiące, Marię i Antoniego.

Karola, Rudolfa, z rodzin Halboth i Wera, Jana Brezę, ciocię Łucję, z rodzin Spiżewskich     i Jereczek.

Jana Breza, Henryka Brychczyńskiego, Helenę i Bernarda Stencel, Józefa i Annę Brychczyńskich, Jana i Franciszkę Breza, wszystkich z rodzin: Doering, Szmytka, Breza, Brychczyńskich, Karola, dusze w czyśćcu cierpiące.

Annę i Józefa Marchewicz, Annę, Antoniego, Józefa Puzdrowskich, Marię i Zygmunta Dargacz, Urszulę i Stanisława Reich, Ewę Szonagel, Jacka Schwiertz, babcie i dziadków, Marię i Czesława Pietrzak, Stanisławę i Ryszarda Jaworskich, Marię Donka.

Antoniego, Elżbietę, Józefa, braci i siostry, szwagrów, z rodziny Zabrockich, Helenę, Klemensa, Wincentego, Macieja, Aleksandra Grulkowskich, Gabrielę Rekowską, Mariannę Breszka, kuzynów i kuzynki, Anielę Data, Pawła Bednarskiego, Annę Ostrowską, Helenę Knut, Władysławę i Leona Łangowskich, babcie i dziadków z obojga stron, Helenę, Henryka i Jerzego Leszczyńskich, Roberta i Zbigniewa Landowskich, dusze w czyśćcu cierpiące, Stefana Tuszkowskiego.

Andrzeja, Henryka Kafarskich, Marię Lipską, z rodziny Wojciechowskich, Wandę i Bronisława.

  

ŚRODA:  I - Zmartwychwstanie

Henryka, Franciszkę Mysłek, Stefanię i Władysława, Jana i Kazimierza Wójcik, Janinę, Mariana Bieniów, Marię, Henrykę, Jana, Anielę Wojtycha z mężem, z rodziny Rogalów, Kamila, Martę, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące.

Lidię i Stanisława Miotk, Halinę i Jana Skwierawskich, Walerię i Leona Machola, Martę i Aleksandra Zblewskich, Annę i Franciszka Majkowskich, Mariannę i Teofila Skwierawskich, Krystynę, Zofię, Stanisława, Bogdana, Edmunda, księży z naszej parafii, dusze w czyśćcu cierpiące.

Antoniego Walk, Alfonsa Zdrojewskiego.

Rodziców, teściów, rodziców chrzestnych, męża Stanisława, Wandę, Józefa, Weronikę, Sylwestra, Jana, Szczepana, Krystynę, Ryszarda Kreft, Zofię, Józefa Walczak, Klemensa, Halinę, Stanisława, Bogdana Górskich, Martę, Rozalię, Tadeusza Mańsk, Teresę Kerr, Marka, Teresę, Leona, Konradę, Henryka, Gertrudę, Józefa, Wandę, Kunegundę, Teresę, Konrada Zwierskiego, Franciszka, sąsiadów, wszystkich krewnych, znajomych, dusze  w czyśćcu cierpiące.

Zbigniewa Rymsza i rodziców, Barbarę i Roberta Rymsza, Marię i Józefa Szyca, z rodzin Szyca i Gowin, Alicję Ziółkiewicz, z rodziny Rymsza.

 

ŚRODA:  II - Wniebowstąpienie

Rodziców Jadwigę i Klemensa Ramczykowskich, Jadwigę i Jana Łangowskich, dziadków  z obojga stron, Żanetę, Leokadię, Stanisława, Renatę, Teodora, Jana, Helenę, Stefana, Franciszka, siostrę zakonną Natalię, Stanisława Płotka, Franciszka i Władysława Ramczykowskich, Karola Halboth, Stanisława Dorawa, Zofię i Stanisława Landowskich, Teresę Kicińską, z rodzin: Piankowskich, Gostkowskich, Jankowskich, Ramczykowskich, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.

Rodziców Annę i Jana Żynda, Leokadię i Stanisława Wrycza, Jadwigę i Jana Łangowskich, dziadków, rodziców chrzestnych, Helenę, Stefana Princ, Irenę, Stefana, Wincentego, Romana, Gerarda, Ryszarda, Helenę, Józefa, Józefę, Teodora, Jana, Franciszkę, Syefanię, Franciszka, Józefa, Łucję, Annę, Franciszkę, Klementynę, Martę, Alfonsa, Józefa, Michała, Martę, Jadwigę, Klemensa, Stanisława Dorawa, Zofię i Stanisława Landowskich, Renatę Wrycza, Karola Halboth, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące.

Dziadków Jadwigę i Józefa Mostowskich, Jadwigę i Jana Łangowskich, Jadwigę i Klemensa Ramczykowskich, pradziadków z rodzin: Mostowskich, Sprawka, Murglin, Konkel, Ramczykowskich, Płotka, Łangowskich, Żynda, Jana Mostowskiego, Krystynę Murglin, Stanisława Szwaba, Żanetę Kujawską, Renatę Wrycza, Karola Halboth, Stanisława Dorawa, Jana i Zofię Landowskich, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

ŚRODA:  III – Zesłanie Ducha Św.

Zbigniewa Masiak, Zofię, Czesława, Gerarda Masiak, z rodziny Makurat i Masiak, Antoninę, Jana, Henryka Kuroń, Władysławę, Czesława, Danutę Jarmakiewcz, Marię, Antoniego, Jana, Amelię, Marię Jarmakiewicz, Medardę, Romana Szewczuk, z rodziny Jarmakiewicz, Szewczuk, Gądek i Nycz, Tadeusza Bysiewicz, Ryszarda Ruta, Wandę  i Bolesława Zieniewicz, Marię Michalską, kolegów lotników: Romana, Eugeniusza, Czesława, Andrzeja i Tadeusza, Bronisława, Mariana, Ryszarda, Tadeusza Wołowicz, Władysławę, Edwarda, Tadeusza Rogala, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące.

Franciszkę, Jana, Teresę, Henryka, Helenę, Alojzego, Edmunda, Feliksa, Józefa, Czesława, Alojzego, Władysława, Gertrudę, Urszulę, Franciszka, Leona, pokrewnych, z rodzin Borkowskich i Runowskich, Klarę i Leona Brzeskich, Brunona, Klarę, Benedykta, księży, zakonnice, z rodzin Karczewskich i Stencel.

Michalinę, Antoniego, Edmunda, Annę, Weronikę, Franciszka Warsińskich, Helenę, Jana, Andrzeja, Katarzynę Nakielskich, Mariannę Lipińską, Wandę, Jana, Zygmunta Jaźwińskich, Tadeusza Pakizer, Annę, Henryka, przyjaciół, znajomych, sąsiadów.

Ludwikę i Stanisława Zięba, Annę i Bolesława Chmielewskich, Hanię Dzienisz, Jerzego Chmielewskiego, wszystkich krewnych i znajomych, a rodzin Zięba i Chmielewskich.

 

ŚRODA:  IV - Wniebowzięcie

Gracjana, Martę, Zygmunta, Piotrę, Alfonsa, Barbarę Męcikalskich, Henryka, Stefana, Waleskę, Jana, Brygidę Prinz, Edwarda, Stanisława Kaszubowskiego, z rodziny Brzoskowskich, dusze w czyśćcu cierpiące.

Księży ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, Stanisława i Krzysztofa Kaszubowskich, siostrę zakonną Stanisławę, Martę i Jana, Stefana, Jana, Stanisława, Władysławę Bielawa, Anielę i Grzegorza, Marię, Helenę, Brygidę Pałasz, Stefanię i Józefa, Gertrudę i Józefa, Antoniego, Kazimierza, Trudzię, Kaszubowskich, Mariannę i Ludwika, Andrzeja, Czesławę Block, Ryszarda, Henryka, Waleskę i Stefana, Edwarda Princ, Brygidę i Jana Narloch, Pawła Gach, Urszulę, Martę i Gracjana, Zygmunta, Alfonsa, Barbarę, Piotra Męcikalskich, dusze w czyśćcu cierpiące.

Wódkowskich, Zabrockich, Kotowskich, Dorszewskich, Stark, Cygert, Kuberskich, Wajcowicz, Kantorskich, Sinickich, Szeklickich, Liedtke, Błażejewskich, Wolskich, Złotek, Helfer, Klainszmidt, Nowak, dusze w czyśćcu cierpiące.

Beatę Cyman, Ireneusza, Lucjana i Agnieszkę Szuta, Pawła, Marię, Edwarda i Henryka Okuniewskich, Czesławę Kropidłowską, Franciszka, Leona, Zofię, Józefa i Halinę Szuta, Urszulę i Alfonsa Skwierawskich, Jadwigę Rzeźnikowską, Ludwikę i Ludwika Literskich.

Kazimierza, Urszulę, Mieczysława, Agnieszkę, Jana Gołuńskich, Józefa, Łucję, Henryka Raszeja, Pelagię, Edmunda, Tadeusza, Stanisława Wróblewskich, Aleksandrę, Tadeusza Lewandowskich, Agnieszkę, Kazimierza Januszak, z rodziny Woźniak, ks. Józefa Landowskiego, Grzegorza Gołuńskiego.

Męża Józefa Werochowskiego, rodziców Łucję, Augustyna, brata Władysława, Helenę, Rozalię, Kazimierę, Alojzego Lemańczyk, rodzeństwo z rodzinami, Józefa, Helenę, Natalię, Edwarda, Irenę, Bolesława, Zdzisława, Stefana, Reginę, Jerzego, dusze pokrewne z obojga stron.

 

ŚRODA:  V – Ukoronowanie NMP

Józefa, Stanisława i Marię, Kazimierę i Józefa, Romana, Rozalię i Wincentego, Wiesława,    z rodziny Lehmann, Księży Zmartwychwstańców, siostry Niepokalanki i Elżbietanki, Kazimierza, Teofila i Walerię, Jana i Agnieszkę, Jerzego, Teofila i Franciszkę, Wiktorię, Helenę, Zbigniewa, Józefa, Annę, Marię, Marię, z rodziny Cherków.

Gerarda Zblewskiego, Helenę, Piotra, Łucję, Leona, Józefa, Jana, Zofię Zblewskich, Irenę, Agnieszkę, Henryka, Mieczysława, Zbigniewa, Jadwigę, babcie i dziadków z obojga stron, z rodziny Warsińskich i Stabińskich, chrzestnych z obojga stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

Męża Ryszarda Męczykowskiego, ojca Leona, babcie i dziadków, Otylię i Leona, Monikę, Franciszka, ciocie i wujków, Augustynę Męczykowską, dusze w czyśćcu cierpiące, męża Leona Murglin, ojca i matkę Franciszka i Monikę, Annę, Zbigniewa, braci i siostry, teściów Leona i Otylię, księży Milera i Landowskiego, Ryszarda Męczykowskiego, dusze  w czyśćcu cierpiące.

Z rodziny Kiedrowskich i Grot i ich rodzin. Helenę i Jana, Annę i Piotra, Jana, Joannę, Agnieszkę i Aleksandra, Janinę i Konrada, Franciszka, Bożenę, Bolesława i Irenę, Kazimierza, Wiesława, Wandę i Leona, Remigiusza, Romana, Jana, Edwina, Cecylię, Agnieszkę, Marię, Albina, Ewę, Władysławę, Marcina, Antoninę i Bernarda, Janusza, Teresę i Tadeusza.

Kazimierza Koseckiego, Helenę i Stanisława Kapsiak, Klarę i Leona Cybulskich, z rodziny Knut.

 

CZWARTEK:  I - Chrzest

Rodziców Anastazję i Franciszka, dziadków: Annę, Władysława, Elżbietę, Klarę  i Franciszka, rodziców chrzestnych z obojga stron, babcię Klamann i babcię Nakielską, dziadków, babcie, wujków, ciocie, kuzynów i kuzynki z obojga stron, krewnych: siostrę Joannę, Mateusza, Leszka, Polę, Willego, Leona, Jurka, Elżbietę, Franciszka, Norberta, Klarę, Heńka, Staśka, Geńka, szwagra Lucysia, Gertrudę Kowalską, Antoniego Steinke, Andrzeja Hinc, Jana Wichert, Jerzego i Wandę Zaborowskich, Jadwigę Gruchała, zmarłych i pomordowanych księży, zakonników i zakonnice w obu wojnach światowych, ks. Bema, ks. Mullera, ks. Kapelana, ks. Felskowskiego, ks. Landowskiego, ks. Władysława Jarząba, ks. Wiesława Langnera, ks. Pawła Miętkigo, ks. Grzegorz Tredera, ks. Kazimierza Kryzla, ks. Borzyszkowskiego, brata Romana, siostrę Urlykę, ks. Arka, księży i braci ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, sąsiadów: Stanisława Kaszubowskiego, Wandę, Juliana i Andrzeja Klamann, Mieczysława i Leokadię Czapiewskich, Emila, Amalię i Waleskę Romańskich, Dąbrowskich, Glińskich, Gertrudę i Henryka Karpiesiak, Jacka  i Feliksa Kerlin, Okroja, Annę i Józefa Marchewicz, Janusza Karasek, Marylę i Zygmunta Dargacz, Henryka Mateja, Bolesława Gruchała, Henryka i Marię Kerlin, Piotra Skawskiego, dusze w czyśćcu cierpiące.

Helenę i Czesława Jereczek, Jadwigę i Józefa Bober, Walerię, Franciszka, z rodzin: Jereczek Kozikowskich, Bober i Kerlin.

Z rodziny Knopik i Dorau, Dąbrowskich i Szweda, Józefa, Zygmunta, Daniela, Dankę, Jana.

 

CZWARTEK:  II – Objawienie się Pana Jezusa w Kanie

Stanisława Daszkowskiego, rodziców, rodzeństwo, Zdzisławę i Bronisława Struck, Renię Sternik, Jerzego Marchel, Stanisława, Krzysztofa Kaszubowskich, wszystkich z rodziny Kulwikowskich, Cieszyńskich, Bielawa, Kluk, Lorbieckich, Stenka, Romańskich, Gaffke, dusze w czyśćcu cierpiące.

Ignacego, Anastazję, Gerarda, Władysława, Franciszka, wszystkich krewnych z rodziny Kleinschmidt, dziadków z obojga stron, Annę Schwichtenberg, z rodziny Lubińskich: Władysława, Gertrudę, Annę, Pawła, Irenę, Aleksandra Szulc, Gertrudę Teca, dziadków    z obojga stron, Rudiego Schwertfeger, Seweryna Hinc, Halinę Ossowską, Jadwigę Zaborowską, Janinę Turzyńską, Alfonsa i Zofię Hinc, Zofię, Irenę, Jana, Krystynę, Kleinschmidt, Krystynę Wysocką, dusze w czyśćcu cierpiące.

Teodorę, Jana, Bernarda, Katarzynę, Jana, Agnieszkę, Bonifacego, Antoniego Bernadetę, Wandę, Jana, Klemensa, Weronikę, Lidię, Jana.

Stanisława i Krzysztofa Kaszubowskich, Jana i Martę Bielawa, Stefanię i Józefa Kaszubowskich, Wandę i Benona Lindstet, siostrę zakonną Stanisławę Bielawa, Anielę Ejsmond, braci Stanisława, Stefana i Jana Bielawa, Gertrudę, Kazimierza, Józefa, Grzegorza, Antoniego, Marię Bielawa, Helenę i Małgorzatę Bielawa, Ryszarda, Zofię, Zytę, pokrewnych z obojga stron, Henryka Princ, Franciszka i Anastazję Stenka, Brygidę Pałasz, Salomeę Went, Czesławę i Franciszka Wróblewskich, Ludwika, Mariannę, Czesławę, Andrzeja Blok, Zbigniewa i Imgardę Bednarskich, Halinę i Gerarda Pinker, Pawła Gach, z rodziny Romańskich, Halinę Serotową, dziadków i babcie z obojga stron, Księży Zmartwychwstańców, ks. Kazimierza Kryzla, dusze w czyśćcu cierpiące, Władysławę Kłuk.

 

CZWARTEK:  III – Głoszenie Królestwa Bożego

Z rodziny Breza, Franciszkę, Jana, Stefkę, Mietka, Zygmunta, Stasia, Jakuba, Jana, Karola, ks. Lesiaka, z rodziny Kutella, Grtrudę, Franciszka, Józefa, Stasia, Jolkę, Leszka, Tośka, Annę, Wandę, Stenię, dziadków, Henię, Edmunda, Leona, Zofię.

Helenę i Kazimierza Szmytkowskich, Helenę i Antoniego Kosmowskich, Marię i Władysława Betlejewskich, Julię i Władysława Świątkowskich, Teofilę i Stanisława Szmytkowskich, Bożenę i Piotra Radkowskich, Piotra Szlagę, Stanisława Banaszaka, dusze w czyśćcu cierpiące.

Mirosławę, Jana, Annę, Leona, Helenę, Alfonsa, Zenobię, Bolesława, Franciszka, Stefanię Studzińskich, Romana, Melanię, Klarę, Cyrylę, Mariana, Waleriana, Annę, Wandę Newlin-Łukowicz, Mariannę, Bogdana, Zofię, Feliksa, Bibiannę, Jadwigę, Alfonsa, Teresę, Henryka, Andrzeja, Otylię, Franciszka, Przemysława, Zbigniewa, Łucję, Mariana, Leona, Józefę, Marię, Alfonsa, Kunegundę, Lidię, Paula, Annę.

Teofilę, Gertrudę, Irenę, Stefana, ich rodziców i rodzeństwo, Pawelskich, Kipa, Edel, Bargańskich, Meissner, Każyszka, Janikowskich, koleżanki i kolegów.

Franciszka, Paulinę, Jana, Mateusza, Mariannę, Telesfora, Ludwikę, Łucję, Mariana, Jadwigę, Mieczysława, Ludwika, Henryka, Gertrudę, Martę, Jana, Zofię, Marię, Janinę, Jana, Teodorę, Wandę, Augustyna, Wiktorię, Henryka, Jadwigę.

 

CZWARTEK:  IV - Przemienienie

Antoniego Troki, Zygmunta Benet, wszystkich z rodziny, Edmunda, Annę, wszystkich  z rodziny Lubeckich, Agnieszkę Reca i z rodziny, Krystynę, Edmunda Czarnowskich, dziadków z obojga stron, babcię Eihman.

Jana, Helenę, Mikołaja Bilińskich, Annę, Leona Nakielskich, Zygmunta, Władysława, Gerarda, ks. Kazimierza, ks. Bogusława, z rodziny Bilińskich i Nakielskich.

Z rodziny Studzińskich: Wernera, Józefa, Różę, Feliksa, Filomenę, Mariolę, Walerię, Jana, z rodziny Żynda: Klarę i Alfonsa, Kazimierza Cieszyńskiego, dusze w czyśćcu cierpiące.

Leokadię, Kazimierza, Helenę, Władysława, Henryka, Romana, Edwarda, Leszka Sujeckich, Mariannę, Władysława, Rozalię, Bernarda, Józefa, Antoniego, Kazimierza Słomińskich, Rafała, Marię, Ryszarda, Teresę, Tadeusza, Lecha, Zofię i Jerzego Dąbkiewicz.

Mieczysława, Martę, Brunona, Stanisławę, Edmunda, Izabellę, Grażynę, Zbigniewa, Romana, z rodzin: Szarmach, Lipińskich, Zielińskich.

Augustynę, Janusza, Waltrauta, Pawła, Rudolfa, Martę, Bronisława, Augustynę, Augustyna, Mieczysława Rozalię, Józefę, Annę, Franciszka, Jerzego, Pawła, Helenę, Edwarda, Mieczysława, Daniela, Lidię, Bernarda, Teresę, Henryka, Helenę, Janinę, Jana, Marię, Iwonę, Jolantę, Urszulę.

Rozalię, Józefa Skwierawskich, Genowefę, Juliannę, Franciszka Peplińskich, Ignacego Cyra.

 

CZWARTEK:  V – Ustanowienie Najświętszego Sakramentu

Pelagię, Bernarda, Łucję, Onufrego, Annę, Antoniego, Jerzego Józefa, Bolesława, Teresę, dziadków z obojga stron, Zofię, Franciszka, Lucynę, Stanisława, Zbigniewa, Dorotę.

Wandę i Alfonsa Gliwa, Pawła Szulfert, Kazimierza, Franciszkę, Antoniego Krużyckich, Helenę, Józefa, Kazimierza Gliwa.

Brunona, Małgorzatę, Józefa, Franciszka Denert, Helenę, Antoniego, Urszulę, Józefa, Geńka Myller, Annę, Alfonsa, Grzegorza Kulaszewicz, z rodzin: Flis, Olszewskich, Szmyt, Okrój, Bielau, Szlagowskich, Henrykę i Jana Kinka, Jana Potrac, Michała Bandure, dusze   w czyśćcu cierpiące.

Eugeniusza, Agnieszkę, Henryka Halinę, Władysława, Jadwigę, Zbigniewa, Gerarda, Brunona, Mieczysława, Reginę, Edmunda, Józefa, Franciszkę, Augustyna, Łucję, Leona, Mirosławę, Zdzisławę, Władysława, Genowefę, Franciszkę, Pawła, Romana, dusze  w czyśćcu cierpiące.

Rodziców Marię, Jana, Klarę, teściów Katarzynę Stanisława, krewnych, siostry: Zytę, Helenę, Franciszka, krewnych z rodziny Gołąbek, ks. Grzegorza, ks. Antoniego, chrzestnych, Annę, Barbarę, Antoniego, Helenę, Leona, Adelę, Andrzeja, Teresę Gólskich, rodzinę Żaczek, Walerego, Anielę, Walerię, Józefa, Władka.

 

PIĄTEK:  I – Modlitwa w Ogrójcu

Roberta i Martę, Bernarda i Annę, Józefa, Michała, Liberatę, Łucję, Agatę, Juliannę, Zofię, Genowefę, Agatę, Bolesława, Mariannę, Jadwigę, Leona, wszystkich a rodziny Gliwa.

Stanisława Wlaźlaka, Agnieszkę i Jana Wenckich, Konrada, Zenona, Józefa, Zofię Wenckich, Marię Zwara, sąsiadów, Danutę i Włodzimierza Zrodowskich, pozostałych       z rodziny.

Martę i Franciszka Plata, Helenę i Teofila Okoniewskich, Marię, Paulinę, Bernarda, Marię, Jana, Edmunda, Teresę, Romana, Sławka, Henryka, Wandę, Józefa, Jerzego, ks. Bogusława, Annę, z rodziny Borzyszkowskich, Klamann, sąsiadów, znajomych, krewnych.

Adama, Józefa, Irenę, Mariannę, Edwarda Gawin, Teodorę, Franciszka Drozdowskich, Walerię, Jana, Waleskę, Antoniego Daleckich, Urszulę, Jacka, Stanisława Zasada, Tadeusza Spręgi, krewnych, z rodzin: Gawin, Daleckich, Karcz, Kujach, Osowskich, Drozdowskich.

Wszystkie dusze zmarłych oczekujące naszej modlitwy.

Z rodzin: Piotrowskich, Prądzyńskich, Wierzba, Naraz, Gałęckich, Gdaniec.

Z rodzin Durzyńskich i Nody.

Weronikę, Alojzego, Rozalię, Konrada, Gertrudę, Bronisława, Stefana, Jana, Irenę, Piotra, Alfonsa, Zbigniewa, Teofila, z obojga stron.

 

PIĄTEK:  II - Biczowanie

Władysławę, Zygmunta, Klarę, Józika, z rodziny Kosznik, Teresę, Teofila, z rodziny Jankowskich, dusze w czyśćcu cierpiące, Annę, Roberta, Mariana, z rodziny Stojk, s. M. Hieronimę, s. M. Ignację, ks. Jana, Ignacego, dusze w czyśćcu cierpiące, Martę, Franciszkę, Anielę, Teofila, Klarę, Leona, Teresę, wszystkich pokrewnych, Krystynę  i Roberta Wiśniewskich, dusze w czyśćcu cierpiące, Wincentego, Antoniego, Juliannę, Annę, Józefa, Marię, Szczepana, ks. Prałata Jana, z rodziny Borzyszkowskich, Jadwigę Dera, Tadeusza, Helenę, Franciszka, z rodziny Dera, dusze w czyśćcu cierpiące, Franciszka, Franciszkę, z rodziny Bączyńskich, Anielę, Józefa, Cecylię, Teofila, Jakuba,  z rodziny Tusk i Czecholińskich, Alojzego, z rodziny Kamińskich, dusze w czyśćcu cierpiące.

Edwarda, Władysława, Juliana, Juliannę, Hildegardę, z rodziny Lampart, Katarzynę, Jana, Ludmiłę, Stefana, Krystynę, Jadwigę, Barbarę, Wojciecha, z rodziny Ćwiąkała, Terenię, Renię, Jerzego, Reginę, Barbarę, Władysławę Jarmakiewicz, Marię, Urszulę, Paulinę, Przemysława, Małgorzatę.

 

PIĄTEK:  III - Ukoronowanie

Stanisława, Józefa, Wandę, Stanisławę, Władysława, Henryka, Barbarę, Helenę, Księży Zmartwychwstańców, ks. Juliana, sąsiadów.

Kazimierza Knut, Franciszkę, Władysława, Małgorzatę, Stanisława, Stanisława, z rodziny Miler, Czesława, Agnieszkę, Pelagię Łukowicz, Feliksa, Stefana, Henryka, Lecha, Antoniego, Mariannę, Leokadię, Annę.

Bronisława,  Annę Kropidłowskich, Martę i Augustyna Dettlaff, Edmunda, Antoniego, Alojzego, Zygmunta, Ernę, Josefa, z rodziny Klasa, Kropidłowskich, Dettlaff, Ramczykowskich.

Annę i Bernarda Szuta, Annę, Waleriana, Zofię i Jana Brzeskich, ks. Kanonika Tadeusza Losiaka, dziadków i rodziców chrzestnych z obojga stron, Gertrudę i Wacława Losiak, Marię i Leona Czapiewskich, Teresę Brzeską, Jana, Stanisława, Stefanię, Martę, Marię, Rozalię, Antoniego, Helenę, Cecylię, Bolesława, Zygmunta, Agnieszkę, Wandę, Alfonsa, Annę, Jana, Janinę, Barbarę, Martę, Elżbietę, Czesława, Grażynę, Wiesławę, Teresę, Feliksa, Klemensa, Bronisława, Reginę, Jana, Władysława, Anielę, Jana, Edmunda,  z rodziny Zaworskich, Szuta, Kropidłowskich i Brzeskich.

Gertrudę Teca, Gertrudę, Władysława, Pawła Lubińskich, Jana, Marta Teca, Mariannę Michlicką, Aleksandra, Irenę Szulc, Terenię, Stanisława Szymichowskich, Urszulę, Jana Dąbrowskich, Jadwigę, Leona, Józefa Mańskich, Marię, Wacława Naczyk.

 

PIĄTEK:  IV – Dźwiganie krzyża

Józefa, Helenę, Grzegorza, Andzię, Floriana, Władysławę, Brygidę i wszystkie dusze  z rodziny Gilmeister, Skwierawskich, Leokadię, Stanisława, Alfonsa, Irenę, Klarę, Agusta, Edmunda, Urszulę, Kazimierza i wszystkie dusze z rodziny Dorawów, Rekowskich, Teca, Kiedrowskich, Gierszewskich, Mirosława, Szymona, Jarosława i wszystkie dusze z rodziny Dąbrowskich, Doering, Tocha, Jadwigę, Kazimierza i wszystkie dusze z rodziny Sulewskich, Anetę Dryja, Marię Zulewską, Danutę Bromisz, ks. Witkowskiego,  ks. Gierszewskiego, Urszulę, Józefę, Agnieszkę, Teresę, Waldemara, Sabinę i wszystkie dusze z rodziny Wolff, Szulc, Chrapkowskich, księży, siostry zakonne, sąsiadów, znajomych, dusze w czyśćcu cierpiące.

Annę, Stanisława Tuszkiewicz, Sylwię, Andrzeja, Jana Zielke, Dariusza, Irenę, Piotra, Bena Klajnszmit, Barbarę, Andrzeja Trapkowskich, dusze w czyśćcu cierpiące.

Halinę i Michała Pawłowskich, Weronikę i Leona Szybowskich, Zdzisława i Barbarę Szybowskich, Marię i Leonarda Kamińskich, z rodziny Barbarycz i Banach, Księży Zmartwychwstańców.

 

PIĄTEK:  V - Śmierć na krzyżu

Gertrudę, Stanisława, Danutę, Stefanię, Michała, Agnieszkę, Jana, Krystynę, Stanisława, Jadwigę, Teresę, Stefanię, Dariusza, Annę, Halinę, Leona, Eugeniusza, Jana, Mariusza, Andrzeja, Ignacego, Lilę, Wincentynę, Martę, Rozalię, Józefa, Martę, Juliannę, Zofię, Alfonsa, Mariannę, Józefa.

Rodziców Brunona i Józefę, Bogdana, Mariannę, Marię, Krystynę, Zdzisława, Klarę, Władysława, Felicję, Bronisławę, Marię, Jerzego, Zofię, Kazimierza, Stanisława, Jadwigę, Agnieszkę, Bronisławę, Teodora, Franciszkę.

Otylię i Maksymiliana Brzezińskich oraz ich rodziców, Tomasza Brzezińskiego, Kazimierę i Zbigniewa Rzerzycha oraz ich rodziców, Iwonę Jańczak, Franciszkę i Waltera Ciwis, Jolantę Muniowską, Elżbietę i Leszka Rzerzycha, Władysławę, Pawła i Bogdana Nichnerowicz, Marię, ks. Franciszka Janikowskiego, Romę i Teodora Miłota, Ryszarda, Gertrudę i Stanisława Iwelskich, Huberta Żeromskiego i Wacława Gostkowskiego, Eugenię Banach, Eugenię, Antoniego, Alojzego Brzezińskiego, Katarzynę Kończyńską.

Rodziców i rodzeństwo z rodziny Łukowicz, rodziców i krewnych z rodziny Trzos, wszystkich krewnych i przyjaciół z rodziny Łukowicz, rodziców chrzestnych, dusze  w czyśćcu cierpiące.

Rodziców i krewnych z rodziny Daszkowskich, rodziców i rodzeństwo z rodziny Stoltmann, wszystkich krewnych i przyjaciół, rodziców chrzestnych, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA:  I - Zwiastowanie

Alfonsa Okuniewskiego, Rafała Laskowskiego, Franciszkę, Teresę, Janusza, Henryka, Jana Borkowskich, Gertrudę Pałubicką, Zofię, Arkadiusza, Mirosławę, Józefa Okuniewskich,  ks. Edmunda Jastrzębskiego, babcie i dziadków Kruszyńskich, Borkowskich, Okuniewskich i Richter, Bożenę Medykowską, Cybulów, Helenę Lemańczyk, Agnieszkę, Ewę, Bronisława Bałachowskich, wszystkich z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.

Balbinę i Alfonsa Hamerskich, Kazimierza Hamerskiego, Juliannę i Bolesława Hamerskich, Joannę i Augustyna Zwara, Włodzimierza Michalik, Janusza Bednarskiego, Magdalenę Wiczk-Lubińską, krewnych z rodzin: Hamerskich, Lidzbarskich, Skiba, Bratz, Słomińskich, Warnke i Ziegiert, Jurka Munda, Kazimierza Lidzbarskiego, Michała i Helenę Lidzbarskich, Rozalię i Teofila Góra, Helgę Kropidłowską, Mieczysława Stefanowskiego.

Marię, Jana, Janinę, Włodzimierza, Jerzego, Zygmunta Woźniak, Jadwigę, Michała, Barbarę Kujach, Agnieszkę, Leona Steinke, Annę, Klemensa Plichta.

 

SOBOTA:  II – Nawiedzenie

Zbigniewa Masiak, Medardę i Romana Szewczuk, Zofię i Czesława Masiak, Gerarda Masiak, Władysławę i Czesława Jarmakiewicz, Wiolettę i Weronikę Kulaszewich, Katarzynę Narloch z synkiem, księży i chórzystów naszej parafii, krewnych z obojga stron, z rodzin Masiak i Gądek, Julię i Walentego Gądek, Józefę i Franciszka Nycz, Włodzimierza Nycz, Mariana Kopeć, Antoninę i Ludwika Famułka, Annę i Józefa Nycz, Marię i Franciszka Kopeć, koleżanki, kolegów, Nauczycieli ze szkolnych lat.

Jana Kruszyńskiego, Edmunda Basendowskiego, Kazimierza Muchowskiego, Marię, Leona i Mariannę Kruszyńskich, Łucję Muchowską i Franciszka, Stefanię i Stanisława Pek, Jadwigę Peplińską, Wiktorię, Józefa Skwierawskich, Feliksa, Konrada, Zenona Pinkier.

Wandę i Jana Jaźwińskich, Jadwigę i Bolesława Łąckich, Zygmunta, Jerzego, Martę   i Roberta Gliwa i z rodziny, Dominikę, Maksymiliana, Józefinę, Ignacego i z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.

Juliana, Anastazję, Józefa, Jana, Kazimierza, Stefana, Małgorzatę, Józefinę, Piotra, Marię, Sławomira, Alana, Jana, Amundę, Henryka, Janinę, Zygmunta.

 

SOBOTA:  III – Boże Narodzenie

Wszystkich z rodziny Kopp, Ostrowskich i Literskich, Stanisława, Bronisława, Leokadię, Zbigniewa, Henryka, Kazimierza, Jarka, Kazimierę, Stanisława, Gertrudę, Józefa, Helenę, Reginę, Franciszka, Mariannę, Irenę, Jana, Stanisława, Zygmunta, dusze w czyśćcu cierpiące.

Janinę, Augustyna, Klarę, Franciszka, Agnieszkę, Balbinę, Mieczysława, Franciszka, Zygmunta, Stefanię, Brunona, Cecylię, Martę, Zofię, Jadwigę, Janinę Zelewską, Annę, Alojzego, dusze w czyśćcu cierpiące.

Rodziców Zofię i Alfonsa, Jana, Agnieszkę, Józefa, Elżbietę, Antoniego, Hildegardę, Michała, Stefanię, Annę, Jana, Annę, Brunona, Dorotę, Zbigniewa, Annę, Jana, Józefę, krewnych i pokrewnych, z rodzin: Stencel, Kosznik, Patoka, Krystynę, Stanisława, Jana, Halinę, Krystynę, Teresę, Adrianę, Dariusza, księży, nauczycieli, kolegów, koleżanki, przyjaciół, sąsiadów, znajomych, dusze w czyśćcu cierpiące.

Zygmunta, Łucję, Aurelię, Franciszka, Jadwigę, Franciszka, Juliana, Łucję, Kazimierza, Elżbietę, krewnych i pokrewnych z rodzin: Flis, Klawikowskich, Bonik, Jelińskich, Cygert, Manikowskich, Kiełpin, Groszków, Tandków; Michała, Stefanię, Józefa, Czesławę, Janinę, Zygmunta, dziadków z obojga stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA:  IV - Ofiarowanie

Władysława, Bronisława, Józefę, Jerzego, Iwonę, dusze w czyśćcu cierpiące, z rodziny Mrozewskich i Darżnik.

Elżbietę, Władysława, Małgorzatę, Pelagię, Stanisława, Czesława, Irenę, Zbigniewa, Stefanię, Stefana, Janinę, Romana, Konrada, Jana, Adama, Dominika, Anastazję, Michała, Zofię, Agnieszkę, Leona.

Zbigniewa, Henryka, Włodzimierza, Klarę, Stefanię, Teofila, Wojciecha, Zofię, Eugenię, Irenę, Jana, Antoniego, Alfonsa, Jerzego, Mariannę, Władysława, Maksymiliana, Mariannę, Martę, Franciszka, Martę, Cyryla, Maksymiliana, Helenę, sąsiadów i współpracowników, ks. Jana Szulca, siostrę Janinę Czapiewską, pomordowanych w Lesie Szpęgawskim, poległych w Smoleńsku, dusze czyśćcu cierpiące.

Teresę i Zdzisława Tomczak, rodziców z obojga stron, Bartłomieja Szulc.

Marię, Franciszka, Cecylię, Alojzego, Stanisława, dziadków z obojga stron, Jana, Józefa, Annę, Kazimierza, Adolfa, Renatę, Irenę, Edmunda, Urszulę, Michała, Henryka, Benona, Zofię, Franciszka, Agnieszkę, Edmunda, Leona, Leszka, Stefanię, Jadwigę, Halinę, Marię, Jurka, Andrzeja, Jerzego, Rozalię, Zenona, Wenanta, Zenona, Ninę, Henryka, Danutę, Henryka, Antoniego, Danutę, Franciszka, Danutę, Martę, Jana, Jakuba, Annę, Augusta, sąsiadów, księży i braci, którzy posługiwali w naszym mieście, dusze w czyśćcu cierpiące.

Urszulę Mrozewską, Jadwigę Werra, Józefa Werra, Elżbietę Bobrowską, Wiesławę Werra, Klarę Bonca, Andrzeja Bonca.

 

SOBOTA :  V - Znalezienie

Stanisława, Józefinę, Bernarda Bobrowskich, Ewę, Jana Szczypiorowskich, Wandę, Józefa, Andrzeja Pałasz, Helenę, Jana Buszman, Irenę, Norberta Krużyckich.

Gertrudę, Alojzego Wasik, Józefa Ziegert, z rodzin: Ziegert, Hiller, Łangowskich, Pawelskich, Majkowskich, sąsiadów, Księży Zmartwychwstańców.

Jana, Wandę, Lucjana, Antoninę, Franciszka, Stanisława, Józefę, Iwonę, Danutę, Irenę, Jana, Zenona, Zofię, Ignacego, Weronikę, Antoniego, Annę, Władysława, Zenona, koleżanki, sąsiadów i nauczycieli.

Alicję Jarzębińską, Edwina Freuch, Helenę, Jana Nierzwickich i Stanisława, Jana, Zofię Szwoch, z rodziny Lonn, Jacka Borkowskiego, z rodzin: Kureckich, Truchlińskich, Jurczyk, Konkiel, Piotrowskich, Elżbietę Żygowską.

Krystynę, Michała i Teresę Nawrockich, Krystynę, Jerzego, Jana, Romana, Jana, Franciszkę, z rodziny Czapiewskich, Małgorzatę, Leonarda, Henryka Barkowskich, Martę, Albina i z rodziny Węsierskich, Stefanię i Gerarda Lubińskich, Krystynę, Tadeusza  i Adama Jach, Zbigniewa Potrykusa, Marię Kiedrowicz.

 

PONIEDZIAŁEK:  I - Zwiastowanie

Agnieszkę, Leona, Annę, Waleriana Okrój, Hieronima, Mariannę, Jana, z rodziny Żołądek, Teresę, Juliana Rajkowskich, Ludwikę, Stefana Łangowskich, z rodziny Okrojów, Żołądek i Jażdżewskich.

Dusze w czyśćcu cierpiące, Franciszkę, Piotra, Martę, Molę, Helenę Literskich, Reginę, Henryka, Tadeusza Literskich, Martę, Alojzego, Jana, Wojciecha, Zygmunta Lorbieckich, dusze w czyśćcu cierpiące.

Tadeusza Słomińskiego i rodziców, Henryka Dzienisza, Artura Stefańskiego.

Edwina, Iwonę, Jana, Helenę, Jana, Jadwigę, Gertrudę, Józefa, Joannę, Franciszka Klasa, Annę, Helenę, Stefana, Franciszka, Franciszkę, Jana, Józefa, Teresę, Kazimierza Literskich, Annę, Stanisława, Stefana Thrun, Marię, Józefa Cichockich, Michała Bluhm, Marię, Bogusława Wojnowskich, rodziców Bogusława, Annę, Leona, Stanisława, Jana, Kazimierza, Wacława, Gerarda, Teresę, Jolantę, Waldemara Lizakowskich, Antoniego Szenwald, Sylwię Czapiewską.

Różę Peplińską, Zofię, Józefa, Adama Peplińskich, Lidię Pobłocką, Aleksandra, Irenę Pobłockich, Helenę, Waleskę Breza, Piotra Breza, Janinę, Henryka Cieszyńskich.

Andrzeja, Helenę, Władysława Brzoskowskich, Józefa, Pelagię, Bronisława, Antoniego, Monikę Libera, Helenę, Franciszka, Stanisława Bławat, Małgorzatę Blok, Anitę Mrowka, Kazimierza Piankowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące.

Martę, Annę, Wandę, Benona, Adama, Stanisława Lindstet, Leokadię, Antoniego Potrykus, Jacka Woźniaka, Tomasza Szymańskiego, ks. Romualda Barańczyka, Romualda Wołodźko, Stanisława, Krzysztofa Kaszubowskich, Helenę, Kazimierza Woźniak, Marię, Anielę Ejsmond, Stanisławę Bielawa, Ignacego Ossowskiego, Jadwigę i Jana Lindstet.

 

PONIEDZIAŁEK:  II - Nawiedzenie

Helenę, Antoniego Lipińskich, Gertrudę, Józefa Liedtke, Karolinę Hinca, Mariannę, Augustyna Kobus, Anastazję, Lucjana Stanisławskich, Jadwigę, Franciszka, Kazimierza Piankowskich, Artura Armatowskiego.

Andrzeja Lipińskiego, Helenę i Antoniego Lipińskich, Helenę i Franciszka Steinke, Teresę Marszałkowską, Michała Wiczkowskiego, Karolinę Hinca, Bernarda Steinke, Stanisława, Gertrudę Orłowskich.

Rodziców, dziadków z obojga stron, Józefa, Jakuba, Stanisława, Pawła, Jana, Agnieszkę, Jadwigę, Marię, dusze w czyśćcu cierpiące, Stefanię, Zygmunta, Marię, Zygmunta i Jana Czapiewskich, z rodziny Breza, Czapiewskich, Koska i Bober.

Stanisława, Helenę, Józefa, Małgorzatę, Stefana, Martę, Agnieszkę, Marcina, Zytę, Zdzisława, Sebastiana, Barbarę, Feliksa, Kazimierza, Marcina, Bolesława, Jana, Marzenę, Feliksa, Władysławę, Stanisławę, Irenę, Adama, Zbigniewa, Zofię, Czesława Piepióra, Lucynę Elwart, z rodzin: Barton, Grubba i Malik, księży z naszej parafii, dusze w czyśćcu cierpiące.

Jana, Kazimierę Cybulskich, Jana Kruszyńskiego, z rodzin: Cybulskich, Kruszyńskich, Hetmańskich, Skwierawskich, Piętkowskich, Peek, Broc, Makurat, Ciemińskich.

Władysławę i Antoniego Tomaszewskich, Stanisławę i Wacława Pakułów, Barbarę Pakuła, Janusza Pakułę, Klarę i Józefa Czarneckich, Janinę Rudowską, Krzysztofa Rudowskiego i jego żonę, Ewę Kwiatkowską, Hannę Mikulską, z rodzin: Tomaszewskich, Pakułów, Rudowskich, Czarneckich, Mikulskich, przyjaciół, kolegów, dusze w czyśćcu cierpiące.

 

PONIEDZIAŁEK:  III – Boże Narodzenie

Annę, Stanisława, Jadwigę, Leona, Irenę, Aleksandra, Gertrudę, Pawła, Władysława, dusze w czyśćcu cierpiące, Gerarda, Władyaława.

Klarę i Leona, Mieczysława, Mariannę i Jana, Annę i Józefa, Antoniego i Jadwigę, Anastazję i Bogusława, Władysławę i Anastazego, Walerię, Zygmunta, Martę i Roberta.

Jadwigę, Klemensa, Władysława, Franciszka, Bolesława, Magdalenę, Józefa, Wiktora, Mariannę Ramczykowskich, Teresę, Wandę, Jana, Alfonsa, Urszulę, Franciszka Wrońskich, Agnieszkę, Franciszka, Natalię, Stanisława Płotka, Waleriana, Annę Krauze, ks. Kazimierza Kryzla, ks. Stanisława Lesiaka, Żanetę Kujawską.

Jana, Mariana, Jaśka Gatz, Antoniego, Agnieszkę, Włodzimierza Błaszkowskich, Władysława, Leokadię Kaizer, dziadków z obojga stron.

Kapłanów z naszej parafii, siostry i braci, Barbarę i Wiesława Chocha, Józefa Dera, rodziców z obojga stron, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące.

Genowefę i Brunona Kuper, Kazimierę i Alojzego Lemańczyk, Stefana, Irenę, Zdzisława, Józefa, Józefa, Reginę, Praksedę, Jana, Teofila, Stanisława, Agnieszkę, Bronisławę, Jana, Natalię, Danutę.

Artura, Zbigniewa i Jerzego Lipskich.

 

PONIEDZIAŁEK:  IV - Ofiarowanie

  

   

 

Msza św. z 15 marca 2020r. godz. 10:00